__


2013-as Rendeletek

8/2013. (VII.8.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról szóló 12/2008 (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

6/2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról, a települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatásról

5/2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

4/2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetési zárszámadásról.

3/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete Nemesszentandrás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011 (IV.04.) számú rendeletének módosításáról

1/2013. (I.07.) önkormányzati rendelete a Kultúrház bérbeadásáról szóló 10/1999 (XII.29.)számú rendeletének módósításáról


2012-es Rendeletek

11/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

10/2012.(IV.26.) sz. Önk. rendelete a közterületek használatáról szóló 12/2008.(XII.30.) rendeletének módosításáról

9/2012. (IV.26.) sz. Önk. rendelete  a természeti és épített környezet védelméről szóló 10/2004.(VII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8/2012.( VI.26.) Önkormányzati rendelet az állattartásról és az egyes mezőgazdasági tevékenységek szabályairól szóló 8/2000.(XI.15.) rendeletének módosításáról

7/2012.(IV.26.) Önk. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 13/2008.(XII.30.) Önk. rendeletének módosításáról

6/2012.(IV.26.) sz. Önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1/2003. (I.30.) sz. Önk. Rendelet módosításáról

5/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

4/2012.(II.13.) Önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 2/2005. (II.18.)
rendeletének módosításáról

3/2012.(II.13.) Önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 14/2003.(XI.28.) számú rendeletének módosításáról

2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2012. (II.13.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

 


2011-es Rendeletek

9/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2011.(XI.22.) sz. Önk. rendelete a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 14/2003.(XI.28.) számú rendeletének módosításáról

7/2011. (IX.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011(II.15.) rendeletének módosításáról

6/2011.(VI.24.)sz. rendelete a település érdekében végzett kimagasló színvonalú tevékenység jutalmazásáról.

5/2011.(V.13.) sz. Önk. rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.(II.27.) sz. rendelet módosításáról

4/2011.(V.13.) sz. Önk. r. a helyi Önkormányzat 2010.évi költségvetésének végrehajtásáról

2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2011. (II.15.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről


Archívum

9/2008.(VIII.01.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

21/2007.(XII.28 .) sz. rendelete a Falugondnoki Szolgálatról

16/2007. (X.29.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

4/2006.(IV.05.) Önk. rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

7/2005.(X.7.) sz. Önk. rendelete az Elektronikus ügyintézés szabályozásáról a közigazgatási hatósági ügyekben

2/2005. (II.18.) sz. Önk. rendelete  a talajterhelési díjról

10/2004. ( VII.15.) sz. Önk. rendelete  a természeti és épített környezet védelméről

15/2003. (XI.28.) számú rendelete a képviselők természetbeni juttatásáról

14/2003.(XI.28.) számú rendelete a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról

13/2003.(X.27) sz. Önk. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

11/2003. (VII.31.) sz. Önk. Rendelete  a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

6/2003. (III.27.) sz. Önk. Rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

5/2003.(III.27.) sz. Önk. rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1/2003. (I.30.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről

3/2002.( VI. 28.) sz. Önkormányzati Rendelete a háziorvosi és fogorvosi körzetekről

6/2001.(IX.21.) Kt. számú rendelete a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjról

8/2000.(XI.15.) Önkormányzati rendelet az állattartásról és az egyes mezőgazdasági tevékenységek szabályairól

7/2000. (XI.15. ) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

12/1999. (XII. 29.) Önk.  rendelet az építményadóról

11/1999. (XII.29.) sz. Önk. Rendelete a helyi iparűzési adóról

10/1999.(XII.29.) számú Önk. Rendelete a Kultúrház bérbeadásáról

6/1999. (IV.23) sz. Önk. rendelete Nemesszentandrás község címeréről, pecsétjéről és zászlajáról

3/1991.(VI.27.) sz. rendelete a lakásépítés, felújítás, bővítés, vásárlás helyi támogatására

Nemesszentandrás

Felhasználónév
Jelszó

 

A szolgálatatás jelenleg nem elérhető

 

Nemesszentandrás Önkormányzata 2011 © Minden jog fenntartva.
Created By CSL MEDIA ®